Results 1 - 2 of 2
Project Persons Year Tags
Grado Zero Espace Pagliai Filippo (Grado Zero Espace) new technology, new material, leader, innovations, lobaratory test, prototyping, design, engineering, medical equipment, safety equipment, sport equipment, nautical, automotive, clothing, furnishing, wearable technology, textile structures, accessories, interior, smart material, research, company, nanotubes, fibers, fabrics, composite textile structures, limited edition, European Space Agency Ttp, oricalco fabric
The mission of the company is to develop and commercialize new materials and technologies for industry transfer to create new products with the aim to improve quality of life, work and environment. The company acts as a go-between among many industrial branches and research fields, in particular: nanotubes, fibers, fabrics, composite textile structures, extreme sport equipments and safe equipments, new performing materials and technologies for furnishing / automotive / nautical / medical areas.
Varitex (Varitex) company, smart materials, medical equipment, research
Van oudsher is Varitex nauw verbonden met de flebologie. Zo werd de eerste Varitex maatkous ontwikkeld voor de praktijk van pionier H.R. van de Molen. Varitex heeft altijd een actief en stimulerend beleid gevoerd ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en de publicatie daarvan. Vanaf de oprichting onderkende Varitex dat productie van elastische kousen samen moet gaan met de ontwikkeling van de compressietherapie. Zo werden de eerste drukmetingen al in 1958 met behulp van TNO apparatuur bij Varitex verricht. Deze metingen zouden de basis leggen voor de officiƫle indeling in de klassen 1 tot 4. Momenteel levert Varitex zelf aangepaste apparatuur voor drukmeting aan TNO en fabrikanten van elastische kousen. Vanuit deze taakopvatting en de ontwikkelde kennis op het gebied van compressietherapie, is Varitex nauw betrokken bij de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en standaardisering. Vanzelfsprekend is een goede compressietherapie afhankelijk van het juist instellen en uitvoeren van die behandeling. Daarom beschouwt Varitex het instrueren en opleiden van ieder die bij de behandeling betrokken is, als een essentieel onderdeel van haar taak.